KALİTE POLİTİKAMIZ

ENTEGRE KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISM Minibar; Kaliteyi müşteri odaklı bir perspektif ile şirket kültürünün ana öğesi haline getirmeyi hedefler. Bu doğrultuda ISM Minibar çalışanları için kalite, bir yaşam biçimidir.

Müşteri memnuniyetinin kalite ve çevre anlayışı odaklı olarak tüm çalışanlar ve tedarikçiler ile birlikte sağlanması, bu yönde kalite hedeflerinin ve kalite politikasının tüm ilgili taraflarla paylaşımı politikamızın ayrılmaz parçasıdır.

Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak, atıkları (katı, sıvı, gaz) ve gürültü kirliliğini kontrol altına almak, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek, yeni yatırım ve projelerde, teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri kullanmak ve mümkün olduğu ölçüde mevcut yapıda da iyileştirmeler yapmak suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmek Çevre Politikamızdır.

ISM Minibar; faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili olarak yürürlükteki çevre mevzuatına tam uyum sağlamaktadır. Yasal limitlere uygun çalışılması için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır. Tesiste oluşan tüm atıklar yönetmeliklere uygun olarak sınıflandırılmakta, depolanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir. Uygun olarak atıkların geri kazanım/geri dönüşüm imkânlarının araştırılması şirketimizin öncelikli hedefidir.

ISM Minibar olarak faaliyetlerimiz esnasında gerek hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlarda gerekse üretim faaliyetlerimiz esnasında çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği politikamızdır.

Şirketimizin entegre oluşturulmuş kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikasının esaslarına uyulmasını, güncelliğinin sağlanmasını ve sürekli iyileştirilmesini başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar taahhüt eder.